Tisztelt Látogató!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatot tett közzé cselekvőképes nagykorú természetes személyek részére, a háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében, meglévő háztartási nagygépek (hűtő és fagyasztó készülék) magas energiahatékonyságú, új berendezésekre történő cseréjének támogatására.

A pályázatkezelési feladatok ellátásában a Nemzeti Fejlesztés és Stratégiai Kft. (a továbbiakban: pályázatkezelő) vesz részt.

A pályázattal a magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú, elsősorban nyugdíjas és/vagy nagycsaládos természetes személyek, támogatással csökkentett vételáron (támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) beszerzésére.

A pályázat felhasználásával mérséklődik a hazai energiafogyasztás, csökkennek a lakosság rezsikiadásai, továbbá az intézkedés az ország klímapolitikai céljainak megvalósulását is támogatja

Kik pályázhatnak?

FONTOS! Nem pályázhat, aki a HGCS/2014 kódszámú pályázati kiírás keretében támogatásban részesült, vagy a pályázatban gépelhelyezési címként megjelölendő lakcímen a HGCS/2014 kódszámú pályázati kiírás keretében már elhelyezésre került egy háztartási készülék.

Jelen pályázati kiírásra kizárólag magyarországi lakóhellyel rendelkező cselekvőképes nagykorú, elsősorban nyugdíjas, illetve nagycsaládos természetes személyek nyújthatnak be pályázatot. Amennyiben a nyugdíjas és a nagycsaládos magánszemélyek pályázati igénye nem meríti ki az adott régió támogatási keretét, abban az esetben az adott régión belül lakhellyel rendelkező bármely magánszemély nyújthat be pályázatot.

A jogosultsági feltételeket a Pályázati Útmutató tartalmazza, mely elválaszthatatlan részét képezi a Pályázati Felhívásnak.

Mire lehet támogatást kapni?

Jelen pályázati kiírásra személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) cseréjére nyújtható be pályázat. Egy személy több pályázat benyújtására akkor sem jogosult, amennyiben több bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett alábbi háztartási nagygép cseréhez nyújtható támogatás:

 hűtőszekrény vagy

 kombinált hűtőszekrény vagy

 fagyasztószekrény vagy

 fagyasztóláda.

A háztartási készülék cserével minimum 10%-os energia, vagy minimum 20 kg/év CO2 megtakarítást szükséges elérni. A cserével elérhető megtakarítási adatokat a pályázati portál automatikusan határozza meg (számítja ki) a leadni kívánt háztartási készülék és a kiválasztott, megvásárolandó készülék adatai alapján.

Előfordulhat, hogy ha valaki egy korszerűtlen, de kisebb méretű és/vagy fogyasztású készüléket egy korszerű, de jóval nagyobb fogyasztásúra szeretne cserélni, a kalkulátor eredménye kisebb, mint 10% vagy negatív lesz. Ilyen esetben a pályázatkezelő felület nem engedi véglegesíteni a pályázatot, hibaüzenetben figyelmeztet; ekkor egy kisebb fogyasztású új készüléket célszerű választani.

A régi hűtőgépet a kereskedő a vásárlótól díjtalanul elszállítja. (Az új hűtőgép házhoz szállításának díját a kereskedő határozza meg.)

Mennyi támogatás kapható?

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

A „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban” szereplő készülék beszerzése esetén a támogatás mértéke a vásárlás időpontjában érvényes bolti ár 50 százaléka, de legfeljebb:

 A+ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 25.000 Ft/ háztartási nagygép;

 A++ kategóriájú háztartási nagygép beszerzése esetén 35.000 Ft/ háztartási nagygép;

 A+++ kategóriájú nagygép beszerzése esetén 45.000 Ft/ háztartási nagygép.

A támogatást a miniszteri döntés után, a Támogatói Okirat kézhezvételét követően lehet igénybe venni a készülék megvásárlása alkalmával. A Támogatói Okirat hiányában, nem a pályázati kiírás feltételei szerint megvásárolt háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) vásárlásához támogatás nem vehető igénybe.

A gépvásárláshoz biztosítandó saját forrást a Pályázó a háztartási nagygép (hűtő és fagyasztó készülék) vásárlásakor, a kereskedőnek egy összegben köteles kifizetni.

Milyen feltétellel kapható támogatás?

Kizárólag a pályázati portálon megjelenő „HGCS hűtő és fagyasztó készülék katalógusban” szereplő termék beszerzéséhez nyújtható támogatás.

Kizárólag a pályázati portálon található „Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől vásárolt termékre nyújtható támogatás.

A Támogatói Okirat kiállítását megelőzően megvásárolt hűtő és fagyasztó készülék beszerzési ára, valamint a támogatott készülék házhozszállítási illetve beüzemelési díja nem támogatott költség, azonban a régi készülék átvételéért és elszállításáért a kereskedő nem számíthat fel díjat.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra, iktatásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.

A pályázatok a megjelenést követően 2016. július 04. – 2016. szeptember 07. időszakban, vagy a forrás kimerüléséig nyújthatók be a Pályázati Útmutatóban rögzített területi bontásban.

A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén az NFM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen ad tájékoztatást. A pályázókat pályázati díj nem terheli.

A pályázás menete:

A benyújtásra került pályázatok a benyújtás (nyilatkozattétel) sorrendjében folyamatosan kerülnek feldolgozásra, előnyben részesítve a nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek által benyújtásra kerülő pályázatokat. Valamennyi megkezdett pályázat regisztrálásra kerül, és egyedi azonosító jelet kap.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, pályázatkezelő megfelelő határidő kitűzésével – a hibák, hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – a pályázati portálon keresztül felszólítja a pályázót az ellentmondások feloldására, a hiányosságok pótlására, feltéve, hogy a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok hiánypótlás keretében pótolhatóak.

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség! Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül a szükséges dokumentumokat, a hibás, hiányos pályázat a rendelkezésre bocsátott adatok alapján kerül bírálatra.

Tisztázó kérdés feltételére nincsen lehetőség!

A befogadott pályázatok esetében a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 90 munkanapon belül a miniszter dönt az előterjesztett pályázatok:

 támogatásáról;

 tartaléklistára helyezésről;

 elutasításáról.

Jelen pályázati forrásból elsősorban nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek részesülhetnek támogatásban. A pályázatok a forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, az azon felül befogadott pályázatok tartaléklistára kerülnek, melyek újabb forrás rendelkezésre állása esetén döntési javaslattal miniszteri felterjesztésre kerülhetnek.

Felszabaduló forrás esetén az érintett Pályázók értesítésre kerülnek.

A miniszteri döntés szakaszos rendszerben történik, régiós megbontás szerint.

Mikortól – meddig lehet pályázni?

A pályázatok a megjelenést követően 2016. július 04. – 2016. szeptember 07. időszakban, vagy a forrás kimerüléséig nyújthatók be a Pályázati Útmutatóban rögzített területi bontásban.

A pályázatok benyújtása a fentiekben meghatározottak szerint nyújthatók be, kizárólag elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül.

A pályázati határidők megnyílása

A pályázatok zavartalan, problémamentes benyújtása érdekében, a tárca a beadási határidőket az alábbiak szerint határozza meg. A Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogramra 2016. július 04–e és 2016. szeptember 07-e között vagy a forrás kimerüléséig az alábbi bontás szerint lehet pályázatot benyújtani:

Régió neve Megyék Népesség (fő) Népesség aránya (%) Arányos forrás (Ft) Benyújtási időszak kezdete
Észak-Alföld Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 479 522 15,01 75 060 187 nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek esetében: 2016.07.04.
további magánszemélyek esetében: 2016.07.06.
Dél-Alföld Bács-Kiskun, Békés, Csongrád 1 271 040 12,90 64 483 326 nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek esetében: 2016.07.11.
további magánszemélyek esetében: 2016.07.13.
Észak-Magyarország Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád 1 164 813 11,82 59 094 141 nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek esetében: 2016.07.12.
további magánszemélyek esetében: 2016.07.14.
Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala 983 925 9,98 49 917 199 nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek esetében: 2016.07.18.
további magánszemélyek esetében: 2016.07.20.
Dél-Dunántúl Baranya, Somogy, Tolna 909 130 9,226 46 122 645 nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek esetében: 2016.07.19.
további magánszemélyek esetében: 2016.07.21.
Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém 1 063 408 10,79 53 949 588 nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek esetében: 2016.07.25.
további magánszemélyek esetében: 2016.07.27.
Közép-Magyarország Pest, Budapest főváros 2 983 733 30,28 151 372 914 nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek esetében: 2016.07.26.
további magánszemélyek esetében: 2016.07.28.

Segítség a pályázáshoz

Honlapunkon is elérhető az Energiakalkulátor – ennek segítségével kipróbálhatja, hogy az Ön által választott új készülékkel teljesíti-e a támogatási feltételeket, vagy esetleg más készüléket célszerű választania.

Ezúton jelezzük a kedves Pályázóknak, hogy a pályázatukkal, a pályázati rendszerrel kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket és észrevételeiket az mgcs@nfsi.hu email címen a Pályázatkezelőnek jelezzék. A CECED Magyarország Egyesülés részére az info@cecedhu.hu email címre kizárólag a gyártói készüléklistából kimaradt készülékekkel kapcsolatos jelzéseket küldjék, mert a CECED Magyarország Egyesülés kizárólag ezen kérdések és kérések rendezésében rendelkezik intézkedési és válaszadási hatáskörrel.

A pályázat kiírója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a pályázatkezelő a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. A CECED Magyarország Egyesülés, mint szakmai szövetség segíti a hűtőcsere-program megvalósítását, de hatósági, ellenőrzési és a pályázatokkal és a pályázati rendszerrel kapcsolatos kérdésekben döntési és intézkedési joggal nem rendelkezik. Megértésüket köszönjük!

Ha döntött, - akkor irány a pályázat! Ide kattintva máris a pályázati portálra kerül át.

 

© 2016 Minden jog fenntartva